Lưu trữ Danh mục: Social Marketing

Tổng quan các bài viết cơ bản về Social Marketing, tổng hợp các kiến thức cơ bản để bạn làm Social Marketing hiệu quả.

Điểm chất lượng quảng cáo Facebook – Relevance Score trên Facebook

ĐIỂM CHẤT LƯỢNG – RELEVANCE SCORE TRÊN FACEBOOK Relevance Score (Điểm chất lượng) trên Facebook được “cho ra lò” từ ngày 12/02/2015 với mục đích giúp đánh giá về tính hiệu quả của các quảng cáo. Ngay sau khi nó ra đời, đã thu hút được sự quan tâm lớn từ những người làm quảng…