Liên hệ với tôi:

Mọi thông tin chi tiết hoặc gửi cho tôi một câu hỏi vui lòng liên hệ theo địa chỉ: Nguyễn Tiến Thu - Người đại diện: Nguyễn Tiến Thu
  • Địa chỉ: Hà Nội.
  • Điện thoại liên hệ: 0947.808.727
  • Skype: mrthuvltk
- E-mail:
  • G-mail: thu.vtv1@gmail.com.
  • M-Mail: thunt@outlook.com.vn.
  • E-mail: thunt@nguyentienthu.net.
  • Y-Mail: thu12a5ldb@yahoo.com

Mã số thuế TNCN của tôi:

*30598494* (Liên hệ để biết số *)