Tôi là Nguyễn Tiến Thu, làm việc trong lĩnh vực Công nghệ Thông Tin. Hiện tại, tôi đã hơn 18 tuổi và đã lập gia đình. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào từ khi còn rất nhỏ.

<iframe src="https://222.254.34.167:1935/live/myStream/playlist.m3u8?DVR" title="Nguyễn Tiến Thu Livestream"></iframe>
This text will be replaced with a player.