Lưu trữ Danh mục: Bảo mật

Bảo mật và An toàn thông tin

Bài viết có nội dung, hình ảnh, giới thiệu các ứng dụng/phần mềm liên quan tới Bảo mật và An toàn thông tin.

Gợi ý bảo mật giúp máy tính của bạn trở nên an toàn hơn

Virus Protection Shield Prevention Icon 143141

Cùng với sự phát triển của CNTT, bảo mật và an toàn thông tin luôn là thách thức lớn đối với các cá nhân, đơn vị. Mỗi hành động nhỏ có thể khiến bạn phải trả giá lớn. Cũng với mỗi hành động nhỏ, cũng có thể giúp bạn an toàn hơn trong môi trường…