Lưu trữ Danh mục: Facebook Marketing

Tổng hợp các bài viết về Facebook, Facebook Marketing. Những chia sẻ giúp bạn có chiến lược truyền thông trên Facebook hiệu quả.

Điểm chất lượng quảng cáo Facebook – Relevance Score trên Facebook

ĐIỂM CHẤT LƯỢNG – RELEVANCE SCORE TRÊN FACEBOOK Relevance Score (Điểm chất lượng) trên Facebook được “cho ra lò” từ ngày 12/02/2015 với mục đích giúp đánh giá về tính hiệu quả của các quảng cáo. Ngay sau khi nó ra đời, đã thu hút được sự quan tâm lớn từ những người làm quảng…