Lưu trữ Danh mục: IT HelpDesk

Tổng hợp cách Fix lỗi 0x0000011b khi cài đặt máy in qua mạng

Tổng hợp cách Fix lỗi 0x0000011b khi cài đặt máy in qua mạng

Đôi khi việc bạn cài đặt máy in qua mạng gặp phải một số lỗi phát sinh. Nó làm chậm công việc hiện tại của bạn. Các lỗi khi cài đặt máy in thường được hiển thị dưới dạng mã lỗi. Đọc mã lỗi và tìm cách khacwcs phục nó không phải là việc dễ…

Hướng dẫn sửa lỗi “404. Đã xảy ra lỗi” khi tải ESigner.Chrome.TCT trên Chrome

Hướng dẫn sửa lỗi "404. Đã xảy ra lỗi" khi tải ESigner.Chrome.TCT trên Chrome

Thời gian gần đây, tiện ích mở rộng eSigner.Chrome.TCT không còn tồn tại trên kho tiện ích mở rộng của Chrome. Trong bài viết này, tôi sẽ Hướng dẫn sửa lỗi “404. Đã xảy ra lỗi” khi tải ESigner.Chrome.TCT trên Chrome. Giúp cho bạn sử dụng trang thuedientu.gdt.gov.vn để kê khai thuế.

Hướng dẫn tắt thông báo lỗi cài đặt Program Compatibility Assistant

Thông báo lỗi cài đặt Program Compatibility Assistant

Hướng dẫn tắt thông báo lỗi cài đặt Program Compatibility Assistant đang làm khó chịu nhiều người dùng Windows: Thời gian gần đây, mình nhận được một số câu hỏi từ các chủ phòng Game Net sử dụng phần mềm CSM, sau khi cài đặt windows mới và cài đặt phần mềm thường nhận được thông báo này. Tuy nhiên, có một số bạn Technicial Supports Online của CSM phán đoán đây là lỗi do virus và yêu cầu chủ phòng Game Net cài đặt lại windows. Dưới đây, xin đưa ra cách để xử lý con “virus” của một số bạn Technicial Supports Online này.