Lưu trữ Danh mục: SSL

Các lệnh OpenSSL để chuyển đổi định dạng SSL

Các lệnh OpenSSL để chuyển đổi định dạng SSL

Sau khi mua SSL bạn thường phải convert (chuyển đổi định dạng SSL) sang định dạng phù hợp với server bạn đang sử dụng. Bài viết này tổng hợp một số câu lệnh chuyển đổi định dạng SSL trên OpenSSL. Giúp bạn chuyển đổi được những định dạng cần thiết mà không phải sử dụng các ứng dụng của bên thứ 3 khác.

Hướng dẫn cấu hình chuyển hướng từ http sang https

Hướng dẫn cấu hình chuyển hướng từ http sang https

Hướng dẫn cấu hình chuyển hướng từ http sang https trên IIS, Nginx, Apache… Cấu hình chuyển hướng 301 để không làm mất giá trị SEO cho website. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình chuyển hướng trên IIS, Nginx và Apache.