Fix lỗi wordpress hiển thị number_format_thousands_sep đối với các số lơn hơn 1000

Fix lỗi wordpress hiển thị number_format_thousands_sep đối với các số lơn hơn 1000

Fix lỗi wordpress hiển thị number_format_thousands_sep đối với các số lơn hơn 1000

Thời gian gần đây, nhiều website nền tảng Wordpress bất ngờ xuất hiện lỗi khó chịu khi cập nhật phiên bản wordpress mới. Cụ thể, từ khi cập nhật lên phiên bản wordpress 4.6 trở lên, các số đếm > 1000 đều có dạng <số nhỏ hơn 100>number_format_thousands<số nhỏ hơn 1000>.

Fix lỗi wordpress hiển thị number_format_thousands_sep đối với các số lơn hơn 1000
Fix lỗi wordpress hiển thị number_format_thousands_sep đối với các số lơn hơn 1000

Và mình cũng không ngoại lệ, cảm thấy khó chịu và không chuyên nghiệp tẹo nào. A cay trên nương với kiểu hiển thị ngớ ngẩn này. Mình lọ mọ 1 thời gian và xin chia sẻ với các bạn cách fix đơn giản bên dưới:

  1. Bạn tìm đến và mở file: “wp-includes/class-wp-locate.php”
  2. Tiến hành thay các đoạn sau:

$this->number_format[‘thousands_sep’] = ( ‘number_format_thousands_sep’ === $thousands_sep ) ? ‘,’ : $thousands_sep;

Thành

$this->number_format[‘decimal_point’] = ‘.’;

$this->number_format[‘decimal_point’] = ( ‘number_format_decimal_point’ === $decimal_point ) ? ‘.’ : $decimal_point;

Thành

$this->number_format[‘thousands_sep’] = ‘,’;

Chúc các bạn may mắn!

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH CORONA MỚI NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *