Thiết kế Website Lưu trữ

Hướng dẫn cách tạo thêm Menu trong WordPress

Trong Wordpress, việc sử dụng Menu tương đối linh hoạt với kết hợp giữa Menu và Widget. Mặc định, wordpress sẽ có Menu chính. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hoặc để dễ dàng sử dụng và tùy biến ta có thể tạo thêm Menu.

Hướng dẫn cài đặt WordPress lên Hosting

5 / 5 ( 1 vote ) Hướng dẫn cài đặt WordPress lên Hosting, tạo website bằng WordPress Hướng dẫn cài đặt WordPress lên hosting giúp bạn tạo nhanh một website bằng WordPress. Thay vì phải tự code hoặc thuê đơn vị code một website mất nhiều công sức và bỏ ra chi phí khá