Hướng dẫn cấu hình chuyển hướng từ http sang https

Hướng dẫn cấu hình chuyển hướng từ http sang https

Sau khi cài đặt SSL lên server, để mặc nhiên chọn sử dụng https khi truy cập vào địa chỉ website bạn cần cấu hình để http chuyển hướng thành https. Dưới đây là hướng dẫn cấu hình chuyển hướng từ http sang https.

Hướng dẫn cấu hình chuyển hướng từ http sang https

Hướng dẫn cấu hình chuyển hướng từ http sang https trên IIS

x

Hướng dẫn cấu hình chuyển hướng từ http sang https trên Nginx

x

Hướng dẫn cấu hình chuyển hướng từ http sang https trên Apache

z

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH CORONA MỚI NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *