Giới thiệu

Tôi là Nguyễn Tiến Thu

Tên thường gọi: Nguyễn Tiến Thu

Giới tính: Nam.

Yêu màu đỏ thích màu xanh & không bị GAY ^^

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.

Làm việc tại: Hà Nội.

Quốc tịch: nước CHXHCN Việt Nam..

Trình độ văn hóa: 12/12.

Tình trạng sức khỏe: Tốt.

Khen thưởng: Không. Kỷ luật: Chưa. ^^

Nguyễn Tiến Thu 150px
Nguyễn Tiến Thu