admin Lưu trữ

Hướng dẫn cách tạo thêm Menu trong WordPress

Trong Wordpress, việc sử dụng Menu tương đối linh hoạt với kết hợp giữa Menu và Widget. Mặc định, wordpress sẽ có Menu chính. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hoặc để dễ dàng sử dụng và tùy biến ta có thể tạo thêm Menu.

[Cảnh báo] Lưu ý khi sử dụng trình duyệt Cốc Cốc

Trình duyệt Cốc Cốc được phát triển bởi công ty TNHH Cốc Cốc có địa chỉ tại Phòng 1202, tầng 12, tòa nhà HITTC, 185 Giảng Võ, Hà Nội. Là một trong những trình duyệt được phát triển tại Việt Nam. Cốc Cốc đang được khá nhiều người Việt sử dụng.